pátek, červen 09, 2023

CALL CENTRA

Společnost ICT BRAINS nabízí implementaci řešení Call Center, které bude technologicky vytvářet podmínky pro podporu procesů jednotlivých úřadů státní správy a samosprávy.

Součástí jsou standardizované funkce Call Centra distribuující hovor k danému operátorovi s touto funkcionalitou:

  • Hlasové kanály (mobilní a pevné linky, SKYPE) – součástí systému je možnost přesměrovat telefonní hovor na úředníka úřadu s vyšší odborností.
  • Interaktivní hlasové systémy – poskytování připravených informací, případně čtení textu.
  • Asistovaná služba – systémy, které umožní po odsouhlaseném požadavku občana (klienta) sdílet plochu počítače s operátorem, který má možnost mu aktivně pomoci s problémem v prostředí domova či kanceláře. Této služby lze především využít pro práci s formuláři, které v současné době stále více úřadu publikuje.
  • Objednávkový systém – jedná se o systém, který je dále provázán pro konkrétní úřad s tím, že občan může velmi aktivně při komunikaci s úřadem efektivně nakládat se svým časem 

V rámci řešení je společnost připravena na bázi integrační sběrnice integrovat  vstupy/výstupy z provozních systémů pro podporu činností Call Centra.

O nás

ICT Brains s.r.o. zapsaná od 28.2.2011 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka C 36921 se sídlem Fryčovice č.p. 105, 73945

IČ: 28650891
DIČ: CZ28650891
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 241827260/0300