pátek, září 22, 2023

DATOVÉ SÍTĚ

Společnost ICT BRAINS nabízí kompletní podporu od návrhu, řešení až po bezpečnost provozu datových sítí. Pro podporu provozu nabízí vlastní řešení Dohledového systému, který umožňuje: 

  • Aktivní a pasivní sběr informací ze všech dohlížených zařízení
  • Vytvoření základních grafických pohledů na topologii sítě – Vizualizace
  • Vyhodnocování událostí, vyhodnocování prahových hodnot sledovaných parametrů,
  • Sledování vytíženosti linek (traffic), chybovost, grafická prezentace    

Součástí systému je:

  • Configuration management umožňující zálohy a obnovu konfigurací síťových prvků včetně auditu změn
  • Performance management – pro statistiky, real-time grafy a historií
  • Systém řízení SLA - vytváření komplexních SLA na základě zatíženosti a chybovosti portů, složení alarmů zařízení apod. Vyhodnocení naměřených hodnot SLA parametrů a úprava konfigurace síťových prvků směrem k nápravě případných nežádoucích či provoz omezujících stavů.
  • Systém analýzy datových toků - NetFlow analýzy aplikačního provozu, včetně trendové analýzy a historie. Zasílání alarmů v případě odchýlení od trendových křivek
  • Systém řízení přístupu AAA - Podpora TACACS+

 

 

O nás

ICT Brains s.r.o. zapsaná od 28.2.2011 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka C 36921 se sídlem Fryčovice č.p. 105, 73945

IČ: 28650891
DIČ: CZ28650891
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 241827260/0300