pátek, září 22, 2023

ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE OBRAZU Z KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ

S kamerovými systémy se je možno v dnešní době setkat v mnoha odvětvích. Používají se především tam, kde je nutné sledovat dění, vyhodnocovat ho a případně upozornit na důležité aktivity. Digitalizace tohoto odvětví umožnila zefektivnění využití sítě jednotlivých kamerových zařízení a zautomatizované zpracování jejich obrazu.

Jedním z nejčastěji používaných kamerových systémů je Security center (OmniCast) firmy Genetec. V rámci integrace jsme schopni zákazníkům nabídnout řešení, které bude představovat mezičlánek mezi Security centrem a stávající, případně nově vytvořenou webovou či nativní aplikací, kde má být využíváno obrazových služeb.

VideoWebServer

Soubor aplikací určených pro publikaci obrazu z kamerových systému Omnicast společnosti Genetec, který spravuje síť připojených IP kamer. Publikace obrazu je založena na HTTP protokolu a umožnuje jednoduchým způsobem integrovat „live“ video do webových prezentací klienta.

Ukázka aplikace:

Video web server - aplikace

PhotoTrap

Komplexní softwarové řešení pro zpracování a prezentaci obrazu z fotopastí, které umožňují vzdálený přenos obrazových dat prostřednictvím multimediálních MMS zpráv nebo emailu. Systém rovněž umožnuje integraci na systémy Genetec Security Center pro řízení externích bezpečnostních prvků.

Ukázka aplikace:

PhotoTrap - aplikace

O nás

ICT Brains s.r.o. zapsaná od 28.2.2011 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka C 36921 se sídlem Fryčovice č.p. 105, 73945

IČ: 28650891
DIČ: CZ28650891
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 241827260/0300