úterý, listopad 28, 2023

CLOUD COMPUTING

V rámci těchto služeb jsme schopni provozovat stávající aplikace a informační systémy klienta nebo k nim implementovat vstupní portály a umožnit tak jejich chod v privátních cloudech.

Výhody cloudových řešení:

  • Multitenantnost – víceuživatelský přístup
  • Přizpůsobitelnost – rychlá změna výpočetních zdrojů dle potřeb
  • Aktuálnost – rychlá aktualizace softwaru bez nutnosti zásahu uživatele
  • Přístup odkudkoliv – možnost vzdáleného přístupu přes Internet
  • Zvýšené zabezpečení

Taktéž jsme schopni nabídnout službu outsourcigu, kdy převezmeme kompletní zodpovědnost za provoz a údržbu těchto aplikací a informačních systémů.

O nás

ICT Brains s.r.o. zapsaná od 28.2.2011 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka C 36921 se sídlem Fryčovice č.p. 105, 73945

IČ: 28650891
DIČ: CZ28650891
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 241827260/0300