pátek, září 22, 2023

OPENSOURCE ŘEŠENÍ

Zabýváme se problematikou vývoje, rozšiřování nebo využívání aplikací s otevřeným zdrojovým kódem v závislosti na typu licence.

Problém využívání OpenSource trápí každého, kdo pracuje v IT již nějakou dobu. Jako každý problém, má jeho řešení své výhody i své nevýhod. Každý, kdo přemýšlí, jaký druh software použije, ať už komerční nebo OpenSource, si musí dobře promyslet, jaké výhody/nevýhody mu to přinese a jak dalece mu případné nevýhody zkomplikují život do budoucnosti.

Obecný princip OpenSource je založen na využití volně dostupného software s otevřeným (volně dostupným) kódem a „bez poplatků“. Tvůrce takovéhoto software dává k dispozici zdarma svůj produkt včetně zdrojových kódů a každý uživatel tak může nejenom daný software využívat, ale i případně měnit a dále upravovat. Nejlákavější je samozřejmě to, že je to „zdarma“ a uživatel tak nemusí za takovýto software nic platit, právě ale tato vlastnost má mnohdy ta největší úskalí, protože autora nic nenutí svůj produkt dále rozvíjet a je pouze na něm, zda bude doplňovat nové funkcionality, případně opravovat chyby. Na druhou stranu, pokud je daný produkt úspěšný a vybuduje si svou komunitu uživatelů, může se z něj stát poloprofesionální až profesionální nástroj a mnohdy je dalece lepší a populárnější, než obdobný produkt z kategorie komerčních produktů.

Obecně se dá softwarová problematika rozdělit do tří kategorií – serverová platforma, klientská platforma a aplikační software. Na každou problematiku je zapotřebí se dívat jinou optikou, protože má pokaždé jiné pravidla a nároky.

Serverová platforma – servery jsou z pohledu IT struktury jeden z nejdůležitějších stavebních kamenů. Vyžaduje se od nich nejenom vysoký výkon, ale i stabilita. Vzhledem k tomu, že jsou provozovaný většinou v režimu 24 x 7, je nutné, aby operační systém, který na nich běží, byl stabilní a dobře nakládal se zdroji výpočetního výkonu. Každý, kdo provozuje server, musí řešit otázku, jako operační systém na nich bude provozovat v závislosti na tom, jaké služby bude daný server poskytovat. V oblasti opensource existují operační systémy na bázi Linux (různé distribuce), které nabízejí velice stabilní prostředí pro běh systémových aplikace (jako např. databáze, webové servery apod.). Existují dokonce distribuce, které jsou malé a speciálně upravené pouze pro konkrétní služby (jako pař. DNS server) nebo jsou používány v „black-box“ zařízeních (např. NAS, routery apod.). Stabilita těchto operačních systémů je vysoká, někdy klade samozřejmě vyšší nároky na znalost správců, ale jindy jejich jednoduchost zpřehlední práci a zefektivní hledání problémů. Na druhou stranu, pohodlí při práci a efektivnější správa uživatelů, tiskáren, front a filesystému je někdy důležitější.

Klientská platforma – v současné době je portfolio uživatelských operačních systému tak obrovské, že si člověk ani nedokáže vybrat. U některých operačních systémů se někdy také vyžaduje od uživatele vyšší znalost, což může být mnohdy překážkou. Pokud nemá zařízení přímo build-in operační systém, měl by každý uživatel pečlivě zvážit, zda využije opensource nebo komerční. A hlavně, jaké aplikace bude využívat. Mnohdy je totiž špatná volba důvodem trápení se s „hloupou aplikací“, která za to ani nemůže. Na poli opensource jsou zde hlavně opět distribuce založené na Linuxu s grafickou nadstavbou, které je ale mnohdy co do ovládání poněkud složitější, než u komerčních a někdy vyžaduje i větší znalost příkazové řádky. Na obě platformy (opensource i komerční) existují srovnatelné softwarové kancelářské balíčky, v oblasti PIM ale přece jenom komerční software má mírně navrch.

Poslední kategorií je aplikační software. A to je asi nejsložitější problém výběru. Existují jak dobré opensourcové aplikace a špatné komerční, tak i naopak. Obecně nelze říci, jestli je lepší opensource nebo komerční software. Problém spočívá spíše v tom, jaký koncept každý „ajťák“ zvolí a jaký rozvoj bude plánovat do budoucna. Někdy je totiž lepší použít opensource, protože za nic získáme stabilní spolehlivou platformu, někdy je lepší použít a zaplatit komerční software, protože pro běžnou práci a práci uživatelů je to mnohem efektivnější a investice se vrátí z jiného směru.

Myšlenka opensource má hluboké kořeny. Obecně vznikla jako „odpor“ vůči politice komerčních firem, které prodávaly své produkty za vysoké ceny, a kvalita pokulhávala. Rozmach opensource ale i tyto subjekty donutil k zamyšlení a, alespoň některé, donutil k úpravě politiky. Ale na druhou stranu, ani opensource není tak úplně zadarmo. Existuje zde několik modelů, které různé skupiny využívají. Jeden z modelů je buď celý software jako opensource a uživatel si může platit podporu, nebo existují dvě větve příslušného produktu, první jako opensource bez jakýchkoliv záruk, slouží jako vývojová a testovací řada, a druhá řada jako komerční (v určitém okamžiku se daný release vývojové řady překlopí do komerční), která je již za peníze. Uživatel si tak sám může zvolit, jakou investici zvolí, může si nejdříve systém nasadit, otestovat a provozovat, a po nějaké době i financovat jistou míru „klidu podpory“. Je ale na každém, jakou cestu si zvolí……

 

Zákazníkovi jsme schopni nabídnou nejvhodnější řešení dle jeho požadavků, přizpůsobit dle specifických firemních procesů nebo na míru nově vystavět. Díky OpenSource jsme schopni zajisit minimalizaci nákladů na software a licence, jeho rychlý vývoj, optimalizaci a spolehlivost díky komunitám uživatelů.

O nás

ICT Brains s.r.o. zapsaná od 28.2.2011 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka C 36921 se sídlem Fryčovice č.p. 105, 73945

IČ: 28650891
DIČ: CZ28650891
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 241827260/0300