sobota, září 24, 2022

OUTSOURCING PROVOZU

V rámci všech služeb jsme připraveni převzít odpovědnost za celý provoz informačního systému, webové aplikace apod. Jedná se o nejvyšší stupeň poskytovaných služeb, které jsme schopni svým zákazníků nabídnout.

Výhody outsourcingu od ICTB Brains s.r.o.?

  • Efektivita vynaložených nákladů - možnost věnovat se skutečné oblasti zájmu
  • Správa uživatelů a jejich práv
  • Pravidelná záloha dat a údržba systému
  • Operativní řešení problémů
  • Uživatelská podpora – konzultace, školení, podpora provozu (emailem, telefonicky, s využitím helpdesku)
  • Správu aktivních a pasivních síťových prvků a jejich zabezpečení
  • Nabídka služeb ServerHousingu a CloudComputingu

O nás

ICT Brains s.r.o. zapsaná od 28.2.2011 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka C 36921 se sídlem Fryčovice č.p. 105, 73945

IČ: 28650891
DIČ: CZ28650891
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 241827260/0300