sobota, září 24, 2022

PROJEKTOVÝ  MANAGEMENT

Jsme schopni zajistit profesionální projektový management v rámci implementace projektů „třetích stran“. Jedná se především o možnost vedení projektů profesionálním projektovým manažerem na straně objednatele. Při tomto postupu je možno eliminovat projektové rizika, která mají vliv na úspěch implementace a ve většině případů i dopad na finanční zdroje. Tato služba je určena především pro zákazníky, pro které není ekonomicky výhodné zaměstnávat vlastní tým těchto odborníků.

Projektový management zahrnuje:

  • Specifikace, rozbor požadavků a cílů projektu
  • Vypracování zadání
  • Plánování etap a milníků
  • Plánování zdrojů a nákladů
  • Analýza rizik
  • Kontrola nákladů, dodržování termínů a kvality
  • Řízení komunikace mezi dodavatelem a odběratelem
  • Projektová dokumentace

 

O nás

ICT Brains s.r.o. zapsaná od 28.2.2011 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka C 36921 se sídlem Fryčovice č.p. 105, 73945

IČ: 28650891
DIČ: CZ28650891
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 241827260/0300